Polska Federacja Ju-Jitsu


...została zarejestrowana w dniu 22 czerwca 1990 roku w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie.
Federacja powstała na bazie ośrodków z Krakowa - Michał Śliwka , Zielonej Góry - Eugeniusz Sikora , Łodzi - Maciej Lisowski
i oddziałów tych ośrodków.Członkami założycielami Federacji byli :


1. Michał Śliwka...............Kraków,
2. Eugeniusz Sikora..........Zielona Góra,
3. Józef Góra.....................Oświęcim,
4. Stanisław Makuch.........Skarżysko Kam.,
5. Romuald Gumienniak...Świdnik,
6. Adam Kitowski..............Ostrowiewc Św.,
7. Zenon Liszkiewicz..........Kraków,
8. Dariusz Zięba.................Kraków,
9. Jerzy Filipczuk ..............Kraków,
10.Paweł Bernaś.................Kraków,
11.Adam Habaj..................Kraków,
12.Bronisław Stupka..........Kraków,
13.Piotr Sikora...................Kraków,
14.Włodzimierz Kulbicki...Kraków,
15.Wojciech Grieze............Zielona Góra,
16.Wojciech Kazberuk.......Kraków,
17.Zdzisław Sikora.............Szprotawa,
18.Andrzej Knapik.............Kraków,
19.Bogusław Molęda ........Ostrowiec Św..

Skład pierwszego Zarząd Federacji
z 1990 roku
:

1.Prezes ...........Michał Śliwka, Kraków,
2.W-ce Prezes..Jerzy Filipczuk, Kraków,
3.W-ce Prezes..Adam Kitowski, Ostrowiec Św.,
4.Sekretarz.......Darius Zięba, Kraków,
5.Skarbnik.......Jarosław Toboła, Kraków,
6.Członek.........Romuald Gumienniak, Świdnik,
7.Członek.........Ireneusz Wiśniewski, Kraków,
8.Członek.........Maciej Lisowski, Łódź,
9.Członek.........Antoni Haber, Kraków.

Skład Komisji Rewizyjnej :

1.Przewodniczący..Stanisław Makuch,
Skarżysko Kamienna,
2.Członek ....Józef Góra, Oświęcim,
3.Członek ....Włodzimierz Kulbicki, Kraków.
W późniejszych latach na czele Federacji stali :


1. Prezes .............Michał Śliwka, Kraków,
2. W-ce Prezes ... Maciej Lisowski, Łódź,
3. W-ce Prezes ... Stanisław Cynarski, Tarnów.
Obecny skład władz Federacji,
/ od 04.01.2017 roku , KRS 0000437070 /:

Zarząd PFJJ:

.1. Prezes ...............Michał Śliwka, kyoshi, 8 dan, Kraków,
.2. W-ce Prezes .....Józef Góra, kyoshi, 7 dan, Oświęcim,
.3. W-ce Prezes .....Piotr Gut, renshi, 6 dan Kraków,
.4. Sekretarz Gen. .Wojciech Matusiak, sensej, 4 dan, Kraków,
.5. Skarbnik ...........Janusz Biernacik, shihan, 5 dan,, Kraków,
.6. Członek ............Marek Głowacki, shihan, 5 dan, Piotrków Tr.,
.7. Członek ............Andrzej Szumera, sensej, 2 dan, Kraków,
.8. Członek ............Piotr Kowalczyk, sensej, 3 dan, Warszawa,
.9. Członek ............Józef Malik, sempaj, 1 kyu, Oświęcim,

Komisja Rewizyjna PFJJ :

Przewodniczący ..... Krzysztof Fugas, sensej, 1 dan, Kraków,
W-ce Przewodn. ..... Janusz Pena, sensej, 1 dan, Oświęcim,
Sekretarz ................. Tomasz Strojny, sensej, 1 dan, Staszów,
Członek KR. ........... Grzegorz Gontarczyk, sensej, 1 dan, Warszawa,
Członek KR. ........... Jerzy Smyczyński, sensej, 1dan, Piotrków Tryb.
Polska Federacja Ju-Jitsu propaguje tradycyjne i zmodernizowane formy samurajskiej sztuki walki - jak i formy samoobrony oparte na systemie jujitsu.
Federacja organizuje seminaria, obozy szkoleniowe, przeprowadza egzaminy na stopnie ju-jitsu oraz weryfikację stopni zdobytych poza Federacją.

PRZYNALEŻNOŚĆ DO FEDERACJI:


Członkiem Federacji mogą być kluby, stowarzyszenia, organizacje prywatne oraz inne organizacje zajmujace się systemem ju-jitsu i samoobrony.

JU-JITSU... HISTORIA ... SZKOLENIA ... PUBLICYSTYKA ... KONTAKT
Kyoshi Michał ŚLiwka