JU-JITSU W POLSCE

(zarys):


JU-JITSU na terenach polskich pojawiło się już na początku XX wieku. Sztuka ta była popularyzowana między innymi w Towarzystwie Gimnastycznym "Sokół", organizacji patriotycznej.
W okresie międzywojennym elementy jujitsu praktykowano w policji i wojsku.

18 maja 1985 roku, z inicjatywy działaczy TKKF "Stadion" w Warszawie, doszło do zebrania krajowych instruktorów jujitsu, w wyniku którego powołano
KRAJOWĄ RADĘ INSTRUKTORÓW JU-JITSU.
Przewodniczącym wybrany został Michał Śliwka z Krakowa,
w-ce Przewodniczacym Jan Słopecki z Warszawy,
Sekretarzem Krzysztof Staniszewski z Poznania.
Była to pierwsza, choć jeszcze nieformalna, organizacja jujitsu w Polsce.

Jednakże już po kilku miesiącach doszło do rozbicia ledwo co scementowanego ruchu ju-jitsu przez tychże samych działaczy TKKF " Stadion " - R.Braun, K.Kondratowicz - chcących przejąć kierownictwo organizacji.

W efekcie Krajowa Rada Instruktorów Ju-Jitsu została przeniesiona do Krakowa, zaś instruktorzy skupieni wokół ośrodka warszawskiego funkcjonowali dalej pod nazwą Krajowej Rady Sztuki Walki Jiu-Jitsu - z Krzysztofem Kondratowiczem na czele.

Główne ośrodki tworzące ówcześnie Krajową Radę Instruktorów Ju-Jitsu to Kraków - Michał Śliwka, Zielona Góra - Eugeniusz Sikora , Łodź -Maciej Lisowski - i ich oddziały.

W 1987 roku z inicjatywy Michała Śliwki / członka Zarzadu Polskiego Związku Karate/, powołano Komisję Ju-jitsu PZK .
Powstała więc pierwsza prawna, choć jeszcze nie samodzielna struktura ju-jitsu w kraju - grupująca ośrodki Krajowej Rady Instruktorów Ju-Jitsu. Przewodniczącym został M.Śliwka

W 1990 roku , Michał Śliwka po osobiście wygranej sprawie w Sądzie Najwyższym - doprowadził do rejestracji sądowej Polskiej Federacji Ju-Jitsu i Polskiego Stowarzyszenia Ju-Jutsu, / których został prezesem / - pierwszych prawnych i samodzielnych struktur ju-jitsu - jak i wogóle struktur kultury fizycznej poza GKKFiT / ówczesnym ministerstwem /.

Umożliwiło to następnie prawną rejestrację - poza GKKFiT i PZKarate - innym organizacjom sztuk i sportów walk.
Efektem była także zmiana Ustawy o Kulturze Fizycznej - w myśl której stowarzyszenia i organizacje k-f rejestrowane są obecnie w sądach oraz organach administracji samorządowej.

18.04.1993 roku Polska Federacja Ju-Jitsu zorganizowała I Mistrzostwa Polski Ju-Jitsu w Jaworznie.
Po Mistrzostwach Federacja zrezygnowała z propagowania sportowej formy ju-jitsu.

Federacja była także członkiem, a M.Śliwka przedstawicielem Światowej Federacji Ju-Jitsu / WJJF /, Międzynarodowej Federacji Ju-Jitsu / IJJF, Europejskiej Federacji Ju-Jitsu / EJJF /, Federacji Yoseikan Budo mistrza Hiroo Mochizuki i Międzynarodowego Uniwersytetu Sztuk Walk / IUMA /, mistrza Keido Yamaue .
Z czasem Federacja scedowała swe organizacyjne członkostwo w sportowych federacjach IJJFi EJJF - na rzecz Polskiego Związku Ju-Jitsu, zaś Michał Śliwka swe imienne przedstawicielstwa tych federacji na rzecz ówczesnego prezesa PZJJ.
FEDERACJA... JUJITSU ... SZKOLENIA ... PUBLICYSTYKA ... KONTAKT... Kyoshi Michał Śliwka