JU-JITSU W POLSCE
(zarys):JU-JITSU na terenach polskich pojawiło się już na początku XX wieku. System ten był popularyzowany między innymi w Towarzystwie Gimnastycznym "Sokół", organizacji patriotycznej. W okresie miedzywojennym elementy ju-jitsu praktykowano w policji i wojsku.


18 maja 1985 roku, z inicjatywy działaczy TKKF "Stadion" w Warszawie, doszło do zebrania krajowych instruktorów jujitsu, w wyniku którego powołano KRAJOWĄ RADĘ INSTRUKTORÓW JU-JITSU. Przewodniczącym wybrany został Michał Śliwka z Krakowa, w-ce Przewodniczacym Jan Słopecki z Warszawy, Sekretarzem Krzysztof Staniszewski z Poznania.
Była to pierwsza, choć jeszcze nieformalna, organizacja jujutsu w Polsce.

Jednakże już po kilku miesiacach doszło do rozbicia ledwo co scementowanego ruchu jujitsu przez tychże samych działaczy TKKF 'Stadion" / J.Braun, K.Kondratowicz / - chcących przejąć kierownictwo.

W efekcie Krajowa Rada Instruktorów Ju-Jitsu została przeniesiona do Krakowa (Michał Śliwka - Kraków, Maciej Lisowski - Łódź, Eugeniusz Sikora - Zielona Góra), zaś instruktorzy skupieni wokół ośrodka warszawskiego funkcjonowali dalej pod nazwą Krajowej Rady Instruktorów Sztuki Walki Jiu-Jitsu - z Krzysztofem Kondratowiczem na czele.

W 1985 roku w Polskim Związku Karate powołano V Komisję Stylową, grupującą style karate, kunfu, jujutsu - nie mających dotychczas swych przedstawicieli w PZK / z mocy ustawy ówczesnie Związek grupował wszelkie odmiany sztuk i sportów walk /. Ze względu na konieczność stałego kontaktu z PZK - na czele Komisji jej środowisko postawiło K.Kondratowicza i J.Brauna, mieszkańców Warszawy.
Niestety, ze wzgledu na nieprawidłowości w funkcjonowaniu V Komisji zostałarozwiązana.

W 1987 roku z inicjatywy Michała Śliwki / członka Zarzadu Polskiego Zwiazku Karate /, powołano Komisję Ju-Jitsu PZK, a także komisję aikido i kungfu . Powstała więc pierwsza prawna, choć jeszcze nie samodzielna, struktura jujitsu w kraju, której przewodniczącym został M.Śliwka.

W 1990 roku , po osobiście wygranej sprawie w Sądzie Najwyższym, M.Śliwka doprowadził do rejestracji sądowej Polskiej Federacji Ju-Jitsu oraz Polskiego Stowarzyszenia Ju-Jutsu, jako pierwszych , prawnych i samodzielnych struktur jujitsu w Polsce - jak i wogóle organizacji kultury fizycznej poza ówczesnym ministerstwem.

Umożliwiło to następnie rejestrację poza Urzędem Kultury Fizycznej i Turystyki i Polskim Związkiem Karate - innym organizacjom sztuk i sportów walk. Doprowadziło to także w efekcie do zmiany Ustawy o Kulturze Fizycznej , w myśl której stowarzyszenia i organizacje kultury fizycznej rejestrowane są teraz w sądach oraz organach administracji samorządowej.

Po wspomnianym powyżej podzieleniu się środowiska ju-jitsu w latach 80-ych i zmianach prawnych nastąpił szybki i zróżnicowany rozwój różnych odmian ju-jitsu - tak sportowych, zmodernizowanych jak i tradycyjnych.
Zmiany te były kwestią czasu , bowiem niemożliwe było utrzymanie różnych grup, nawiązujących różnorodne kontakty międzynarodowe - w jednej strukturze. Powstały więc prawne i specjalistyczne już organizacje: np. Polska Federacja Ju-Jitsu, Polskie Stowarzyszenie Ju-Jutsu, Polska Akademia Ju-Jitsu, Polski Związek Ju-Jitsu, Polska Organizacja Ju-Jitsu, Międzynarodowa Organizacja Modern Ju-Jitsu, Polskie Centrum Jiu-Jtsu Goshin-ryu, Centrum Jujutsu-Aikijujutsu Kobudo Kenkyukai i inne.
Warto pamiętać nazwiska mistrzów, którzy w latach 80-ych kładli podwaliny pod polski ruch ju-jitsu : Eugeniusz Sikora, Michał Śliwka, Krzysztof Kondratowicz,Andrzej Trepte, Jan Słopecki, Krzysztof Staniszewski, Ryszard Gumiński, Maciej Lisowski, Roman Grzegorz, Adam Twardy, Tomasz Auguściak, Paweł Nerć, Eryk Murlowski, Krzysztof Dawidowicz ... i inni.
Powstałe organizacje zaczęły się wyraźnie specjalizować w sztuce ju-jitsu / np.: Polska Federacja Ju-Jitsu... /, sporcie / np.: Polski Związek Ju-Jitsu... /jak i w tradycyjnych formach / np.: aikido, hakko, yoseikan,aikibudo, yawara.../

Przemiany zapoczątkowane przez środowisko ju-jitsu rozpoczęły się następnie w karate, kung-fu, taekwondo itd. Specjalizujace się odmiany sztuk i sportów walk wolały iść swym torem.
KENJUTSU ... JAPONALIA ... FEDERACJA... JUJUTSU ... SZKOLENIA ... PUBLICYSTYKA ... KONTAKT
Kyoshi Michał Śliwka...