PREZES

POLSKIEJ FEDERACJI JU-JITSU

Kyoshi Michał Śliwka , 9 DAN
/ Michał Śliwka, Jarosław Dąbrowski /


Michał Sliwka ukończył kierunek nauczycielski krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego.
Ze sztukami walk spotkał się w okresie szkoły sredniej w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdy zaczął uprawiać boks. W okresie studiów w ramach zajęć z judo ( Kodokan jujutsu) zetknął się także z tradycyjnymi formami jujutsu dzięki prowadzącemu dr Hapkowi.
Po studiach odbył służbę wojskową w Szkole Oficerów Rezerwy/ oddziały specjalne /, gdzie duży nacisk kładziono na walkę wręcz.
W 1980 roku,będąc nauczycielem wychowania fizycznego w w XIV Liceum Ogólnokształcym, utworzył sekcję ju-jitsu - w ramach Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, " Asklepios " - jako Krakowska Szkoła Ju-Jitsu.

W 1985 r., w Warszawie, na ogólnopolskim zebraniu instruktorów ju-jitsu, powołano Krajową Radę Instruktorów Ju-Jitsu, której został wybrany Przewodniczacym.
Była to pierwsza, lecz jeszcze nieformalna struktura polskiego ju-jitsu.
W 1987 roku będąc członkiem Zarządu Polskiego Związku Karate, doprowadził do powstania systemowej Komisji Ju-Jitsu PZK, pełniąc w niej funkcję przewodniczącego.
Komisja była pierwszą prawną, choć jeszcze nie samodzielną strukturą polskiego jujitsu.

W 1990 roku, po odejściu z Zarządu PZKarate, w wyniku osobiście wygranej sprawy w Sadzie Najwyższym, doprowadził do rejestracji w sądzie pierwszych samodzielnych stowarzyszeń ju-jitsu / i w ogóle stowarzyszeń kultury fizycznej / - poza ówczesnym Głównym Komitetem Kultury Fizycznej i Sportu, pełniacym rolę ministerstwa kultury fizycznej.
Była to Polska Frderacja Ju-Jitsu i Polskie Stowarzyszenie Ju-Jutsu.

W efekcie doszło także do zmian w Ustawie o Kulturze Fizycznej, w myśl której rejestracja stowarzyszeń kultury fizycznej ( związków, klubów itp.) odbywa się teraz w sądzie lub w administracji samorządowej, a nie w strukturze rządowej.

Od połowy lat 80-ych Michał Śliwka nawiązywał kontakty i współpracę z międzynarodowymi organizacjami ju-jitsu, doprowadzając do pierwszych w Polsce wizyt:

A) przedstawicieli ju-jitsu zmodernizowanego:

- 1986 rok Istvan Kelemen, 3 dan, Wegry - WJJF,
- 1989 rok Vlado Schmidt, 6 dan,Republika Federalna Niemiec - WJJF,

B) przedstawiciela ju-jitsu stylowego:

- październik 1989 rok, Thiery Riesser, 4 dan, hakko-ryu - Francja,

...a następnie wizyt wybitnych, międzynarodowych mistrzów jujutsu, takich jak np.

- w 1994 roku, Jan de Jong, 8 dan , W-ce Prezydent WJJF, Australia ,
- w 1997 roku, Johny Vansimpsena , 8 dan, W-ce Prezydenta I.U.M.A, Belgia.

W efekcie ożywionych kontaktów międzynarodowych Michał Sliwka był przedstawicielem na Polskę :

- Światowej Federacji Ju-Jitsu / WJJF /,
- Międzynarodowej Federacji Ju-Jitsu / IJJF /,
- Europejskiej Federacji Ju-JItsu / EJJF /,
- Yoseikan Budo, system rodziny Mohizuki,
- Międzynarodowego Uniwersytetu Sztuk Walk , mistrza Yamaue / I.U.M.A / .

Od połowy lat 80-tych brał udział w wielu międzynarodowych szkoleniach, seminariach i obozach, min. WJJF, IJJF
, Aikibudo, Yoseikan, Katori Shinto Ryu Ken Jutsu, I.U.M.A, Shorin-Ryu Okinawa Karate-Do.

W połowie lat 90-ych zrezygnował z przedstawicielstw organizacji międzynarodowych ( organizacyjnie Federacja na rzecz Polskiego Związku Ju-Jitsu zaś imiennie na rzecz jego ówczesnego prezesa )) - skupiając się na działalności organizacyjnej, szkoleniowej i publicystycznej.

W 1994 roku, w ramach Polskiego Stowarzyszenia Ju-Jutsu, założył Magazyn Sztuk Walk " SAMURAJ ", którego został redaktorem naczelnym. "Samuraj" stał się największym pismem sztuk i sportów walk w kraju - a zarazem tubą polskiego środowiska Budo i popularyzatorem wielu wchodzących na polski rynek odmian sztuk i sportów walk - jak i popularyzatorem kultury i sztuki Dalekiego Wschodu.


Do tej pory, z pośród wielu osób z kraju i zagranicy (Rosja, Litwa, Czechy) studiujących u M.Śliwki jujutsu - 31 osób uzyskało stopnie mistrzowskie.

Od M.Śliwki wywodzą się także, czynni do dziś, instruktorzy jujutsu, między innymi :

- Dariusz Zięba, Kraków,
- Zenon Liszkiewicz, Kraków,
- Jerzy Filipczuk, Kraków,
- Jarosław Jastrzębski, Kraków,
- Krzysztof Raźny, Kraków,
- Krzysztof Pytlak, Kraków,
- Ryszard Kulig, Kraków,
- Jacek Krzeszowiec, Świdnik,
- Andrzej Mroczek, Starachowice,
- Stanisław Makuch, Skarżysko Kam.,
- Józef Góra, Oświęcim,
- Zbigniew Wieczorek, Zawoja,
- Stanisław Cynarski, Tarnów,
- Tadeusz Chodaczek, Opole,
- Marek Pantkowski, Bydgoszcz.
.............


Michał Sliwka posiada uprawnienia instruktorskie z zakresu: jujutsu, Shorin-ryu Okinawa Karate, samoobrony.
Obecnie prowadzi Polskią Federację Ju Jitsu orz Krakowską Akademię Jujutsu. .
JU-JITSU... KENJUTSU ... FEDERACJA ... SZKOLENIA ... HISTORIA ... PUBLICYSTYKA ... JAPONALIA ... REGULAMINY ... KOMUNIKATY... KYOSHI
.....................................................................................................KONTAKT.........................................................................................